O nas

Akademia Sportu Proem

Akademia Sportu Proem powstała z inicjatywy Fundacji Proem, która jest pozarządową organizacją założoną w 1990 roku. Działa w oparciu o naukę Pisma Świętego i etykę chrześcijańską. Fundacja Proem jest organizatorem konferencji, imprez kulturalnych i sportowych, wypoczynku dla dzieci, młodzieży oraz rodzin z różnych środowisk społecznych i kościołów. Prowadzi ewangelizację, edukację i działalność społeczną. Organem prowadzącym Akademię Sportu Proem jest Fundacja Proem Edu, która jest pozarządową organizacją działającą na rzecz dzieci i młodzieży. Na terenie Tomaszowa Mazowieckiego Fundacja jest organem prowadzącym dla Chrześcijańskiego Centrum Edukacyjnego, na które składają się: Przedszkole Tomaszek, Szkoła Podstawowa Tomek oraz Akademickie Liceum Thomas. Fundacja współorganizuje także zajęcia językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przedstawienia plenerowe (Podróż do Betlejem, Droga do Jerozolimy) oraz promuje różnego rodzaju formy nowoczesnej edukacji.


Akademia Sportu Proem to projekt mający na celu:
❏ Dbałość o rozwój umiejętności sportowych dzieci i młodzieży z Tomaszowa
Mazowieckiego i okolic.
❏ Popularyzację aktywnego i zdrowego stylu życia oraz kultury fizycznej w
szczególności halowych dyscyplin sportowych.
❏ Wychowanie w duchu zdrowej rywalizacji sportowej.
❏ Wspieranie i promocję uzdolnionych sportowców.
❏ Wpajanie idei tolerancji, wzajemnego szacunku, zaufania i akceptacji.
❏ Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez inicjatywy społeczne, których
celem jest duchowy rozwój i podniesienie jakości życia człowieka.
❏ Uczestnictwo w rozgrywkach i innych zawodach sportowych organizowanych przez
odpowiednie organizacje.

Priorytetem Akademii Sportu Proem jest wdrażanie i doskonalenie własnego programu szkolenia dzieci i młodzieży w powoływanych sekcjach sportowych. Jako byli sportowcy oraz pasjonaci sportu wiemy jak ważne jest realizować plan rozwoju młodego sportowca od podstaw skupiając się na umiejętnościach indywidualnych w dążeniu do przygotowania zawodnika do współzawodnictwa sportowego. Nasza wizja zakłada szkolenie dzieci i młodzieży od najmłodszych sportowych lat kończąc na tworzeniu drużyn seniorskich opartych na naszych wychowankach. Wierzymy, że nasza praca przyniesie nam wiele powodów do radości oraz wychowanków reprezentujących nasz klub na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.